JobFair

Кариерна поддршка е еден од главните сервиси на студентската организација БЕСТ која им ја нуди на студентите. Наоѓањето на квалитетно работно место е важен дел животот на секој студент. Секоја година, голем број на млади ентузијасти дипломираат на еден од универзитетите во Македонија, со големи амбиции и мотивација за нивното идно вработување. Наша цел е да ги претставиме овие млади луѓе на компаниите, каде тие ќе можат да ги градат нивните успешни кариери.

БЕСТ Скопје успева во кариерната поддршка со организирање на Саеми за Вработување и Кариера. Компаниите учеснички на овај настан имаат шанса да стапат во контакт со голем број на студенти од различни факултети.

Со учество на JobFair, компаниите имаат можност да ги запознаат нивните потенцијални вработени, да запознаат недипломирани, дипломирани или пак студенти на постдипломски студии кои работат на своите тези, ги остваруваат нивните пракси или едноставно работат на проект во компанијата. Студентите ќе можат да ги остават нивните CV-ја на официјалниот вебсајт на JobFair (www.jobfair.org.mk) дури и пред почетокот на настанот. Компаниите ќе имаат и веб алатки преку кои ќе можат да пребаруваат и споредуваат студентски профили.