Борд

Потпретседател

Маја Крстева

Претседател

Џемаил Шабани

Секретар

Јоана Чуковска

Координатор за човечки ресурси

Амар Хаџи Ахметовиќ

Координатор за односи со јавноста

Мила Куч

Координатор за односи со компании

Славе Темков

Координатор за информациски технологии

Филип Таневски

Небордовски функции

Дизајн координатор

Ана Илиева

Вивалди координатор

Ангела Ѓорѓевска

Грантс координатор

Георги Камчевски

Полноправни

Марин Малушовски

Теодора Трајкова

Владимир Димовски

Сара Папазова

Ирина Чабуковска

Ивана Тодоровска

Кристијан Влахов

Дамјан Пециоски

Ана Секуловска

Живко Серафимоски

Марија Кипријанова

Теодор Ангеловски