Борд

Потпретседател

Маја Крстева

Претседател

Џемаил Шабани

Секретар

Јоана Чуковска

Координатор за човечки ресурси

Амар Хаџи Ахметовиќ

Координатор за односи со јавноста

Мила Куч

Координатор за односи со компании

Славе Темков

Координатор за информациски технологии

Филип Таневски

Небордовски функции

Дизајн координатор

Ана Илиева

Вивалди координатор

Ангела Ѓорѓевска

Грантс координатор

Георги Камчевски

Полноправни

Кристијан Влахов

Живко Серафимоски

Марија Кипријанова

Теодор Ангеловски

Ана Ноевска

Јане Јосифовски

Стефан Костоски

Емилија Трајкоска

Петар Танески