hackaton_cover_design

Преврти го твојот студентски живот на “најдобрата“ страна

Секоја голема промена започнува од мала искра. Па, време е да го запалиш првото чкорче на пламениот успех во твојот живот. Сѐ што ти треба – 24 слободни часа посветени на иновација и тимска соработка. Ти треба повеќе мотивација? Слушни го ова: Кој збор ги опишува компаниите: Carousell, Zapier, Facebook’s (Meta) Apps, EasyTaxi и TWITTER