БЕСТ Скопје

  БЕСТ, Борд на Европски Студенти по Технологија, е интернационална непрофитна и неполитичка студентска организација, организирана и водена целосно од студенти.   БЕСТ ги поврзува студентите од 96 технички универзитети во 33 земји во мрежа која е одржувана преку голем број на заеднички проекти, интереси и пријателства. Секоја година организира преку 120 интернационални курсеви, семинари и конференции во